Blog

Philips akıllı kapı kilidinin kilitleme deneyiminde yeterince güvenli olmasını sağlayan nedir?

Bilindiği gibi, ev kilidinin hırsızlık karşıtı performansı genellikle iki önemli yönü içerir: şiddetli hasara karşı koruma ve teknik açma karşı koruma. Teknik açma, özel bir açma yöntemi olarak, kullanıcının anahtarı almayı unuttuğu veya evine giremediği durumlarda profesyonel araçlarla kullanıcının sorunsuzca içeri girmesine izin veren etkili bir çözümdür.

Akıllı Kapı Kilidi

Teknik açma sadece anahtarını unutan kullanıcılara yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kilitlerin normal kullanımını etkilemez. Bu nasıl çalışır? Tüm kilitler teknik olarak açılabilir mi?

Şiddetli hasarın aksine, teknik açma kapıya herhangi bir zarar vermeden kilidi açabilir. Başka bir deyişle, teknik açma sonrasında kilit normal şekilde kullanılabilir. Ancak bu, pazarın farklı kilit silindirlerinin iç yapısını ve açma özelliklerini bilen profesyonel bir açma ustasını gerektirir. Kapı kilidini ve silindirini zarar vermeden, tek çıkıntılar ve çelik iğneler gibi araçlar kullanarak silindiri hareket ettirirler ve kapının teknik olarak kilidini açmak için silindir üzerinde, kapı aralığı, iç kolu ve diğer bileşenler üzerinde işlem yaparlar.

Teknik açma çoğu kilit silindiri ile başa çıkabilir, ancak güvenlik teknolojisinin sürekli gelişimi altında piyasada zor açılan özel bir yapıya sahip bazı kilit silindirleri bulunmaktadır, örneğin C sınıfı bir kilit silindiri.

C sınıfı silindir, teknik açma işlemini daha zor hale getirir.

 C sınıfı kilit silindiri, aynı zamanda yan kolon kilit silindiri olarak da bilinir. Eğer kilit silindiri araçlarla şiddetle açılırsa, kilit silindirinin iç kısmı zarar göreceği için kapı kilidi açılamaz hale gelir.

Ayrıca, C sınıfı kilit silindiri, birden fazla hırsızlık önleme teknolojisinin ve özel bir pim ve bıçak yapısının kombinasyonu ile tasarlanmıştır. Araçlarla bile kilit silindirinin iç dişli mekanizmasını değerlendirmek zordur ve anti-teknik açma süresi 270 dakikadan fazla olup, bu da teknik açma işleminin zorluğunu artırır. (*Kilit silindiri inceleme raporundan alınan veri kaynağı.)

Philips akıllı kilidi, C sınıfı silindirle donatılarak hırsızlık karşıtı performansı iki katına çıkarır.

 Ev güvenliği seviyesini artırmak için Philips akıllı kilitleri yüksek güvenlik seviyesine sahip C sınıfı bir kilit silindiri ile donatılmıştır. Aynı zamanda, çoğu akıllı kilit de gizli bir kilit silindiri tasarımını kullanır, bu tasarım kilitin altında mekanik anahtar deliğini gizler. Bu tasarım, sadece kilit görünümünün bütünlüğünü etkilemez, aynı zamanda teknik açmanın zorluğunu artırır ve kapı kilidinin güvenliğini sağlamlaştırır.

Ancak birçok kullanıcı, akıllı kilitlerin parmak izi ve PIN kodları gibi birçok pratik açma yöntemine sahip olmalarına rağmen neden mekanik anahtarların hala vazgeçilmez olduğunu merak edebilir. Aslında, akıllı kilidin mekanik anahtarla açılması sıkça kullanılmamalıdır, ancak ihmal edilmemelidir. Çünkü akıllı kilidin bazı fonksiyonları acil durumlar, örneğin yangın veya devre arızası sırasında etkisiz hale geldiğinde, mekanik anahtar dışarıdan kilidi açmak için önemli bir yoldur.

Ayrıca, birçok Philips akıllı kilidin iç mekan kollukları döner bir düğme ile donatılmıştır. Akıllı kilit anormal durumlarda güç kaybettiğinde, iç mekan döner düğme kullanılarak kilidi açılabilir ve potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınılabilir.

Dolayısıyla, Philips akıllı kilidi C sınıfı bir kilit silindiri kullanarak geleneksel mekanik anahtar açma özelliğini sürdürür ve iç mekan döner düğme ile uyumlu hale getirir. Böylece akıllı kilidin şiddetle hasar görmesinden veya teknik olarak açılmasından endişe etmemize gerek kalmaz, bu da ev güvenliği seviyesini büyük ölçüde artırır ve aynı zamanda acil durumlarda güvenliğimizi sağlar.

En önemlisi, kapının kilidini açmada esas rol oynayan bir kilit silindiri, teknik açılmanın önlenmesinde hayati bir rol oynar. Gizli C sınıfı silindirle donatılmış Philips akıllı kilidi size daha fazla güven hissi bırakır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir